Vahvuusperustainen ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (30 op)

Koulutuksen ajankohta

2.3.-11.10.2022

Opintopisteet

30 op

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita saamaan lisää työkaluja tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten kanssa vahvuusperustaiseen ja ratkaisukeskeiseen työskentelyyn niin kasvokkain kuin verkonkin kautta.

Koulutus soveltuu esimerkiksi kasvatus- ja opetusalan, kuntoutuksen sekä sosiaali- ja terveysalan lisä- ja täydennyskoulutukseksi. Koulutus soveltuu näin esimerkiksi lastenhoitajille, koulunkäynnin ohjaajille, kaikille opettajille, avustajille, perheohjaajille, terapeuteille sekä nuorisotyöntekijöille. Koulutus soveltuu myös tukea tarvitsevien henkilöiden huoltajille ja muille läheisille.

Koulutuksen käyneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina työyhteisössä tai yksityisesti. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit.

Sisältö
 • Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa.
 • Diagnosointi, hoito, lääkitys, kuntoutus sekä ajankohtaista tutkimustietoa neuropsykiatriasta.
 • Positiivisen psykologian perusteet – Itsetunto ja myönteinen minäkuva.
 • Ratkaisukeskeisyys ja työotteena.
 • Ratkaisukeskeiset valmennuksen työkalut.
 • Arvostava vuorovaikutus.
 • Rakentavan vuorovaikutuksen perusteet (NVC).
 • Kasvatuksen, oppimisen ja koulunkäynnin tuki jokaisessa ikävaiheessa.
 • Vahvuusperustainen tukeminen työotteena.
 • Positiivinen vanhemmuus, kasvatus ja pedagogiikka.
 • Haastavan käyttäytymisen kohtaaminen.
 • Aistitiedon säätelyn moninaisuus.
 • Säätelytaidot – tarkkaavuus, toiminnanohjaus, tunteet, käyttäytyminen.
 • Motivoiva haastattelu.
 • Ratkaisukeskeinen työnohjaus työhyvinvoinnin ylläpitäjänä.
 • Palvelujärjestelmät, palveluohjaus ja perheohjaus – vahva verkosto koko perheen tukena.
 • Verkkovalmentajan digityökaluja ja verkko-ohjauksen periaatteita.
 • Valmentaja osana työyhteisöä ja itsenäisenä yrittäjänä.
Kouluttajat

Erja Sandberg

 • Kasvatustieteen tohtori KT (väitellyt ADHD:sta perhenäkökulmalla)
 • Erityispedagogi, opettajankouluttaja
 • Laaja-alainen erityisopettaja
 • Positiivisen kasvatuksen ja pedagogiikan asiantuntija
 • Ratkaisukeskeinen työnohjaaja
 • Ratkaisukeskeinen nepsy-valmentaja
 • Nuotti-valmentaja (KELA)
 • Varhaiskasvatuksen pätevyys
 • Rehtorin pätevyys
 • Tietokirjailija

 

Liisa Laula

 • Psykiatrian erikoislääkäri
 • Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri
 • Kognitiivinen psykoterapeutti
 • Pitkä kliininen kokemus myös nepsy-potilaista

 

Juho Honkasilta

 • Kasvatustieteen tohtori KT (väitellyt ADHD:sta perhenäkökulmalla)
 • Opettajankouluttaja
 • Rakentavan vuorovaikutuksen asiantuntija
 • NVC-kouluttajapätevyys
 • Aikuiskouluttajan pedagoginen pätevyys

 

Noora Sihvonen

 • Kasvatustieteen maisteri
 • Luokanopettaja LO
 • Erityisluokanopettaja ELO
 • Ratkaisukeskeinen nepsy-valmentaja
 • Nuotti-valmentaja (KELA)

 

Petri Ilmonen

 • Kasvatustieteen maisteri
 • TVT-asiantuntija
 • Rehtori
 • Aineenopettaja AO
 • Luokanopettaja LO
 • Tietokirjailija

 

Minna Leinonen

 • Sosionomi (AMK)
 • Lapset puheeksi (LP) -kouluttajapätevyys
 • Perheohjaaja
 • Maahanmuuttajaperheiden asiantuntija
 • Lisäksi mukana koulutuksessa on kokemuskouluttaja
Koulutuksen rakenne ja toteutus

Koulutuksessa on 10 opiskelupäivää ja opiskelupäivien välissä lisäksi pienryhmätyöskentelyä sekä valmennuksen käytännön harjoittelua.

Koulutus sisältää lähiopiskelua, verkko-opiskelua, etäopiskelua, itsenäistä työskentelyä (alan kirjallisuus, kehittämistehtävä ja valmennukset). Lähiopiskelupäivät pidetään Helsingissä Herttoniemessä, Opus Business Parkissa (Hitsaajankatu 22, Hki). 

Huomioimme myös pandemiatilanteen ja tarvittaessa koulutuspäivän siirtämisen verkkoon Zoom-alustalle.

Opiskelupäivät (lähempänä ajankohtaa ilmoitetaan mitkä päivistä ovat lähitoteutuksena ja mitkä Zoom-verkkoalustalla pandemiatilanne huomioiden):

2.3.

5.4.

6.4.

26.4.

27.4.

26.8.

21.9.

22.9.

10.10.

11.10.

Koulutuksen hinta

1690€ (sis. ALV)

Koulutukseen ilmoittautuminen

Koulutukseen ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake ja maksamalla koulutusmaksu (mahdollisuus maksaa myös erissä).

Koulutukseen valitaan henkilöt ilmoittautumisjärjestyksessä huomioiden koulutuksen maksaminen.

Linkki ilmoittautumislomakkeeseen:

https://forms.gle/F1JQsugmEoxPno8P9

Lämpimästi tervetuloa vahvuusperustaiseen koulutuskokonaisuuteen