Yes We Can – Hyvinvoinnin rakennusaineita

 

Tervetuloa Yes We Can -koulutuskokonaisuuteen. Koulutus on maksutonta Opetushallituksen kustantamaa täydennyskoulutusta, ja se suoritetaan työaikana (lähipäivät ja verkkokoulutus). Lisäksi omalla ajalla tapahtuvaa harjoittelua ja itsenäistä työskentelyä ja pienryhmien tapaamista. Opetushallitus kustantaa koulutuksen, koulut vastaavat mahdollisista osallistujien matkakuluista ja sijaiskuluista. Koulutukseen ei saa sisältyä Opetushallituksen uusimman linjauksen mukaan kahvi- tai ateriatarjoiluja.

Koulutuksessa on 100 osallistujapaikkaa. Ne jakautuvat kolmen kaupungin kesken. Koulutus toteutetaan samansisältöisenä Helsingissä, Jyväskylässä ja Oulussa lukuvuonna 2022–2023.

Koulutus on laajuudeltaan 4 opintopistettä, mikä vastaa 108 työtuntia. Koulutuksen I osassa syksyllä on 2 lähipäivää ja II osassa 3 lähipäivää. Lähipäiviä ei voi suorittaa etänä. Lähipäivien lisäksi koulutuksessa on verkkokoulutusta (live ja tallenteet), välitehtäviä ja pienryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä työskentelyä. Osallistuja sitoutuu koulutusprosessiin lukuvuoden 2022–2023 ajaksi.

Koulutuksen kohderyhmänä on perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen henkilöstö. Koulutukseen voi osallistua myös esiopetuksesta. Koulutukseen osallistujien tulee toimia siten opetustoimen alaisena (ei esimerkiksi sote:n alaisena).

Koulutukseen osallistutaan vähintään työpareittain samasta työyhteisöstä, myös tiimit (enintään 5 henkilöä) ovat tervetulleita. Työpari/tiimi voi koostua erilaisista koulun ammattilaisista esim. ohjaaja, opettaja, opinto-ohjaaja, kuraattori, rehtori.

Kouluttajina toimivat KT, erityispedagogi Erja Sandberg, KM, erityisluokanopettaja Noora Sihvonen ja sosionomi Minna Leinonen.

Syksy 2022

Osa I Vahvuusperustainen toimintakulttuuri

Aloitamme oman oppilaitoksen toimintakulttuurin tarkastelusta. Kiinnitämme huomiota siihen, miten vahvuusperustaisuus siinä näyttäytyy, vai näyttäytyykö ollenkaan. Käymme läpi mitä tarkoittaa vahvuusperustainen toimintakulttuuri, ja kuka tai ketkä sitä koulussa toteuttavat. Vahvuusperustaisuus alkaa yhteisön tasolta ja etenee siitä jokaisen yhteisön jäsenen hyväksi, aikuisilta lapsille ja nuorille.

Syksyllä käsiteltäviä asioita ovat myös mm. osallisuus, ryhmäyttäminen, turvallisuus sekä ratkaisukeskeisyys osana koulun toimintakulttuuria.

Huomiota kiinnitetään jokaisen yhteisön jäsenen hyvinvointiin, mukaanlukien vahvaa pedagogista tukea tarvitsevat monenlaiset oppijat ml. maahanmuuttajalapset ja -nuoret.

Aikataulutus Helsinki

 1. Introtallenne verkossa elokuu (Erja)
 2. Ensimmäinen lähipäivä tiistai 16.8.2022 (Erja)
 3. Verkkokoulutus 2h syyskuu 2022 (tarkka päivä ilmoitetaan myöhemmin)
 4. Verkkokoulutus 2h lokakuu 2022 (tarkka päivä ilmoitetaan myöhemmin)
 5. Toinen lähipäivä tiistai 8.11.2022 (Erja)
 6. Verkkokoulutus 2h joulukuu 2022 (tarkka päivä ilmoitetaan myöhemmin)

Aikataulutus Jyväskylä

 1. Introtallenne verkossa elokuu (Erja)
 2. Ensimmäinen lähipäivä perjantai 19.8.2022 (Erja)
 3. Verkkokoulutus 2h syyskuu 2022 (tarkka päivä ilmoitetaan myöhemmin) (Minna)
 4. Verkkokoulutus 2h lokakuu 2022 (tarkka päivä ilmoitetaan myöhemmin) (Minna)
 5. Toinen lähipäivä tiistai 22.11.2022 (Erja)
 6. Verkkokoulutus 2h joulukuu 2022 (tarkka päivä ilmoitetaan myöhemmin) (Noora)

Aikataulutus Oulu

 1. Introtallenne verkossa elokuu (Erja)
 2. Ensimmäinen lähipäivä tiistai 23.8.2022 (Erja)
 3. Verkkokoulutus 2h syyskuu 2022 (tarkka päivä ilmoitetaan myöhemmin) (Minna)
 4. Verkkokoulutus 2h lokakuu 2022 (tarkka päivä ilmoitetaan myöhemmin) (Minna)
 5. Toinen lähipäivä keskiviikko 30.11.2022 (Erja)
 6. Verkkokoulutus 2h joulukuu 2022 (tarkka päivä ilmoitetaan myöhemmin) (Noora)

Kevät 2023

Osa II Hyvinvoinnin rakennusaineita lapsille ja nuorille

Keväällä siirretään huomio jokaisen aikuisen työskentelytapoihin koulussa. Aloitamme tutkitusta tiedosta myönteiseen kehityksen rakennusaineista lapsille ja nuorille. Tästä edetään tutkitun tiedon soveltamiseen suomalaisessa koulussa jokaisen lapsen ja nuoren hyväksi ja heidän minäkuvaa vahvistaen.

Koulutuksessa läpikäydään viisi hyvinvoinnin polkua ja niihin liittyviä, teemoja, tehtäviä sekä harjoitteita. Käymme läpi jokaisen lapsen ja nuoren osaamista, kykyjä ja taitoja -pätevyyttä, itseluottamuksen kehittymistä ja vahvistumista, ihmissuhdetaitoja huomioiden säätelytaidot, persoonallisuuden ja luonteen vahvistamisen ja tiedostamisen, sekä itsestä ja toisista kouluyhteisössä välittämisen polut. Osallistujat vahvistavat osaamistaan ja kokeilevat soveltuvin osin tehtäviä ja harjoitteita omassa työssään.

 Aikataulutus Helsinki

 1. Introtallenne verkossa tammikuu (Erja)
 2. Ensimmäinen lähipäivä tiistai 17.1.2023 (Erja)
 3. Verkkokoulutustallenne helmikuu (Erja)
 4. Toinen lähipäivä torstai 16.2.2023 (Noora ja Minna)
 5. Verkkokoulutustallenne huhtikuu (Minna, Noora ja Erja)
 6. Kolmas lähipäivä keskiviikko 26.4.2023. (Erja)

Aikataulutus Jyväskylä

 1. Introtallenne verkossa tammikuu (Erja)
 2. Ensimmäinen lähipäivä torstai 19.1.2023 (Erja)
 3. Verkkokoulutustallenne helmikuu (Erja)
 4. Toinen lähipäivä keskiviikko 8.2.2023 (Noora ja Minna)
 5. Verkkokoulutustallenne huhtikuu (Minna, Noora ja Erja)
 6. Kolmas lähipäivä torstai 20.4.2023. (Erja)

Aikataulutus Oulu

 1. Introtallenne verkossa tammikuu (Erja)
 2. Ensimmäinen lähipäivä keskiviikko 11.1.2023 (Erja)
 3. Verkkokoulutustallenne helmikuu (Erja)
 4. Toinen lähipäivä keskiviikko 15.2.2023 (Noora ja Minna)
 5. Verkkokoulutustallenne huhtikuu (Minna, Noora ja Erja)
 6. Kolmas lähipäivä keskiviikko 12.4.2023. (Erja)

Jokainen koulutukseen osallistuva täyttää oman ilmoittautumislomakkeen. Lomakkeessa ilmoitetaan oma työparin/tiimin nimet koulutukseen, jotta voimme yhdistään samasta työyhteisöstä ilmoittautuneet.

Ilmoittautuminen avautuu maanantaina 16.5.2022 klo 18. Osallistumispaikasta lähetetään vahvistus 23.5.2022 mennessä ilmoittautumislomakkeessa annettuun sähköpostiin.

Ilmoittautumislinkki:
https://forms.gle/BgcYujPSr2whu9vC8