CV

Yhteys: p. 050-5646063, [email protected]
Äidinkieli: suomi, muu kielitaito englanti, ruotsi. 
Englanti CEFR B2 (suoritettu 19.5.2011 Helsingin yliopiston kielikeskus), ruotsi CEFR B2 (suoritettu 19.12.2010 Helsingin yliopiston kielikeskus)
TUHAT tutkimusprofiilini Helsingin yliopisto: https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/fi/persons/erja-sandberg(0113929c-1604-4916-b1ec-35bfbdda714e).html
ORCID orcid.org/0000-0001-8104-3157
Kotisivut: www.erjasandberg.eu

Tutkinnot

 1. Kasvatustieteen tohtori, erityispedagogi. Helsingin yliopisto.
  Pääaine erityispedagogiikka, sivuaine kognitiotiede.
 2. Kasvatustieteen maisteri, erityispedagogi. Helsingin yliopisto.
  Pääaine erityispedagogiikka, sivuaine kasvatustiede.
 3. Kasvatustieteen kandidaatti, erityispedagogi. Helsingin yliopisto.
  Pääaine erityispedagogiikka, sivuaineet aikuiskasvatustiede, kasvatustiede, perheopinnot.
 4. Laaja-alaisen erityisopettajan pätevyys ja opettajan pedagogiset opinnot, Helsingin yliopisto.
 5. Psykologian opettajan pätevyys. Jyväskylän yliopisto.
 6. Opetushallinnon tutkinto, rehtorinpätevyys. Opetushallitus.
  Sisältöalueet: julkisoikeuden perusteet, yleis- ja kunnallishallinto, henkilöstöhallinto, taloushallinto, opetusalan hallinto.
 7. Ratkaisukeskeinen työnohjaaja, Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia.
  Sisältöalueet: Johtamisen ja esimiestyön työnohjaus, organisaatioiden, työyhteisön ja tiimien ratkaisukeskeinen kehittäminen, ryhmien työnohjaus, positiivinen psykologia, vahvuusalueet, narratiiviset menetelmät, mindfulness, työnohjauksen arviointivälineet, etiikka.
 8. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi, Hämeenlinnan liiketalouden ja tietotekniikan instituutti (nyk. Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK).
  Sisältöalueet: Laitteistot, varusohjelmat, ohjelmointikielet, ohjelmointitekniikka, tietovarastotekniikka, sovellettu matematiikka, viestintä, suunnittelu, yritys ja hallinto.
 9. Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, Helsingin seudun kesäyliopisto.
  Sisältöalueet: Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa, Uusin tutkimustieto, diagnosointi, hoito ja kuntoutus, toiminnanohjauksen merkitys koulu- ja työelämässä, ratkaisukeskeisen toimintavan historia ja periaatteet, positiivisen psykologian perusteet, arvostavan vuorovaikutuksen perusteet, ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmät.
 10. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, päivähoitaja. Hämeenlinnan sosiaalialan oppilaitos (nyk. Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK).
  Sisältöalueet:  Psykologiset ja kasvatustieteelliset aineet, yhteiskuntatieteelliset aineet, sosiaalihuolto, terveydenhuolto, tietotekniikka, lasten hoito ja kasvatus, ilmaisu- ja harrasteaineet, syventävät opinnot.
 11. Tietotekniikkatutkinto, tietokoneen käyttäjän A-kortti. Hämeenlinnan liiketalouden ja tietotekniikan instituutti, Hämeenlinna.

Muu koulutus

 1. Tieto- ja viestintätekniikan erityisopettajapätevyys (Tikas-opettaja). Opettajien ammatillinen täydennyskoulutus. Oppimateriaalikeskus Opike, Kehitysvammaliitto. Sisältöalueet: Tikas-opetussuunnitelma, arviointilomakkeet, sanasto, selkokieli opetuksessa, selkokieliset oppikirjat, materiaalipankin hyödyntäminen, koulutukset ja todistukset.
 2. Rehtorin työhön valmentava koulutus. Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Helsinki. Sisältöalueet: Lainsäädäntö, vastuu ja hallinnointikäytännöt, johtamistaidot, dialogisuus, viestintä, koulujohtamisen teorian rakentaminen, sosiaalinen media koulun toimintakulttuurina.
 3. ICF-toimintakyvyn koulutus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kela sekä ICF Research Branch. Sisältöalueet: integratiivinen bio-psyko-sosiaalinen malli toimintakyvystä ja toimintarajoitteista, ICF:n rakenne ja koodit, ICF:n tarve ja tavoitteet, ICF kuntoutuksessa, ICF:n kehittäimen.
 4. Apua nuorten mielenterveyden ongelmiin, Erilaisen oppimisen keskus, Helsinki. Sisältöalueet: Ennaltaehkäisevä mielenterveystyö, Nuorten yleisimmät mielenterveysongelmat, Oppimisvaikeuksien vaikutus nuoren mielenterveyteen.
 5. Osaava ohjaus –valmentaja. Moniammatillinen yhteistyö- ja osaamisvaihtomalli, jolla havaitaan syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä. Mielenterveyden keskusliitto.
 6. Tietoliikenteen tekniset perusteet. Teleware, Helsinki.

Työkokemus

Kasvatuksen ja koulutuksen, erityisesti erityispedagogiikan asiantuntija, CEO, ES Pedagogica Oy.

Täydennyskoulutustyö varhaiskasvatus – esiopetus – perusopetus -lukiokoulutus – ammatillinen koulutus – vapaa sivistystyö – työelämäyhteistyö, ES Pedagogica Oy.

Ratkaisukeskeinen työnohjaaja, ES Pedagogica Oy.

Erityiskasvatuksen ja erityisopetuksen konsulointityöt kaikilla kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen asteilla, ES Pedagogica Oy.

Ratkaisukeskeinen organisaatioiden ja esimiesten työnohjaaja, valmentaja, coachaaja. ES Pedagogica Oy.

Helsingin yliopiston opiskelijoiden mentori, 2018 – 2019, 2020 – 2021.

KELA:n NUOTTI-valmentaja ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, ES Pedagogica Oy.

Tietokirjailija. Julkaistut kirjat ADHD ja oppimisen tuki (2018), Positiivinen pedagogiikka ja nuorten hyvinvointi (2019),  Pedagoginen tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (2021), Pedagoginen tuki perusopetuksessa ja toisella asteella (2021).

Hankkeen johtaja. Rakennetaan nuori vahvaksi What you focus  on will grow!. Valtakunnallinen opetusalan täydennyskoulutushanke. 2019 – 2020. Opetushallitus.

Opettaja-lehden kolumnisti v. 2019 – 2020, OAJ.

Verraton-lehden kolumnisti v. 2020. Aivoliitto ja ADHD-liitto.

Erityispedagogiikan tuntiopettaja, Helsingin yliopisto.

Erityispedagogiikan tuntiopettaja, Helsingin yliopiston avoin yliopisto.

Erityispedagogiikan tuntiopettaja, Turun yliopiston avoin yliopisto.

Toimintakyvyn arviointi 16-29 NEET-nuorilla (projekti). Yhteistyössä KELA ja THL.

Asiantuntijatyö, konsultointi ja sisällön tuottaminen. Positiivinen pedagogiikka ja tekoälyn hyödyntäminen ammattiin opiskelussa. Keski-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Keuda. v. 2018 – 2019.

Opettajankouluttaja, opettajien täydennyskoulutus. Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ v. 2017 – 2021.

Erityispedagogiikan tuntiopettaja, Työväen Akatemia, Kauniainen. Työnkuvana opettaa erityispedagogiikan perusopinnot, Helsingin yliopiston Avoin yliopisto.

Erityispedagogiikan tuntiopettaja, Espoon työväenopisto. Helsingin yliopiston avoimen yliopiston mukaisten erityispedagogiikan iltakurssien opetus.

Asiantuntijakouluttaja, substanssiin ja väitöstutkimukseeni liittyvien aihealueiden kouluttaminen, oma toiminimi.

Työnohjaaja ja valmentaja mm. opetus- ja kasvatusalan toimijoille sivutoimisesti. Oma toiminimi.

Lehtori, erityispedagogiikka, sosiaaliala, kuntoutus ja kasvatustieteet. Stadin ammattiopisto. Helsinki. 2015 – 2016.

Opettaja, Helsingin yliopiston avoin yliopisto. Erityispedagogiikan kursseja. Lukuvuosi 2015 – 2016.

Apurahatutkija, Alli Paasikiven säätiö. Perhe- ja nuorisotyö. Rahoituskausi 1.6.2015 – 31.10.2015.

Apurahatutkija, Alli Paasikiven säätiö. Perhe- ja nuorisotyö. Rahoituskausi 1.6.2014 – 31.5.2015.

Apurahatutkija, Alli Paasikiven säätiö. Perhe- ja nuoristyö. Rahoituskausi 1.6.2013 – 31.5.2014.

Tuntiopettaja, Työväen Akatemia, Kauniainen. Lukuvuosi 2015 – 2016. Työnkuvana opettaa erityispedagogiikan perusopinnot, Helsingin yliopiston Avoin yliopisto.

Yliopistoon valmentaja, Työväen Akatemia, Kauniainen, 2016.

Tuntiopettaja, Työväen Akatemia, Kauniainen. Lukuvuosi 2014 – 2015. Työnkuvana opettaa erityispedagogiikan perusopinnot, Helsingin yliopiston Avoin yliopisto.

ICT-kouluttaja/ICT-asiantuntija Logica Oyj 1997 – 2011.

Opettaja, Salon kansalaisopisto, Salo. Lukuvuosi 2014 – 2015. Työnkuvana opettaa erityispedagogiikan perusopinnot ja tutoroida opiskelijaryhmää, Turun yliopiston Avoin yliopisto.

Kouluttaja aikuisopisto – Salon seudun koulutuskuntayhtymä. Opetus- ja kasvatusalan aihekokonaisuuksia nuorille ja aikuisille, mm. lähihoitajien ja koulunkäynnin ohjaajien ammattitutkintojen mukaisesti. Lukuvuosi 2013 – 2014.

Erityispedagogiikan tuntiopettaja, Työväen Akatemia, Kauniainen. Lukuvuosi 2013 – 2014.

Substanssiin liittyvien aihealueiden luennointityöt, oma toiminimi. 2013 – 2014.

Työnohjaaja 2013 – 2014. Oma toiminimi.

Koulutus- ja luennointityöt lastenhoitoyhdistykselle, Barnavårdsföreningen i Finland r.f. 2015. Kohderyhmänä tukea tarvitsevat nuoret ja heidän vanhempansa sekä yhdistystoimijat. Oma toiminimi.

Valmentaja tukea tarvitseville nuorille  2011 – 2016. Oma toiminimi.

Konsultoiva erityisopettaja ja valmentaja nuorille. Työväen akatemia, Kauniainen. Lukuvuosi 2013 – 2014.

Erityisnuorten kurssityöntekijä ja kurssinjohtaja, Lehtimäen opisto 2010 – 2011.

Erityisnuorten kurssityöntekijä, ryhmätyöntekijä ja kurssinjohtaja, ADHD-liitto 2010.

Kuntoutuskurssien kurssinjohtaja, ADHD-liitto 2011.

Neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen kouluttaja/koulutusassistentti 2013 – 2014.

Opettajan assistentti, erityispedagogiikka. Helsingin yliopisto 2012.

Erityisopettaja (sijaisuuksia), Helsingin kaupunki 2011.

Erityisopettaja (sijaisuuksia), Kirkkonummen kunta 2011.

Tietotekniikan opettaja, Hämeenlinnan Liiketalouden ja Tietotekniikan Instituutti 1996  – 1997.

Peruskoulun ja lukion lehtori/tuntiopettaja, Hämeenlinnan kaupunki 1996 – 1997.

Lastenryhmän vastaava, Hämeenlinnan kaupunki 1993 – 1994.

Lastenhoitaja, yksityinen, Hämeenlinna 1994. 

(Huom. Tässä on vain ICT, opetus- ja kasvatusalan työkokemus, muuta runsaasti lisäksi)

TUTKIMUS JA TIETEELLINEN TOIMINTA

Kokemus tutkimustyössä ja tieteellisessä toiminnassa

Olen tehnyt monitieteisen tutkimukseni hyvin itsenäisesti aiheesta, joka on ollut minulle tärkeä. Minulla on huomattava määrä verkostoja saman alan tutkijoihin eri yliopistoihin ja myös poikkitieteellisesti tutkijoihin eri organisaatioissa myös yliopiston ulkopuolella. Erityispedagogiikan kannalta merkittäviä kontaktejani löytyy esimerkiksi kuntoutus-, sosiaali-, hoito- ja lääketieteen tahoilta eri yliopistojen lisäksi esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sekä Kansaneläkelaitokselta. Olen saanut tutkimukseeni hyvin rahoitusta yliopiston ulkopuolelta ja väitöstutkimukseni valmistuikin 3 vuodessa. Olen erittäin tehokas ja logistinen luonteeltani ja myös tutkimustyötä teen työtunteja laskematta.

Tutkimusfilosofia ja -etiikka, tutkimustoiminnan päälinjat sekä toiminta akateemisessa yhteisössä

Haluan tutkimuksellani lisätä tietoa ja ymmärrystä tutkitusta aiheesta ja sen kohdejoukosta. Väitöstutkimuksessani tarkastelin ADHD-oireisten henkilöiden ja edelleen heidän perheidensä kokemuksia usean hallinnon tukitoimista ja ammattilaisten ylisektorisesta yhteistyöstä. Minulle on tärkeätä kuunnella kohderyhmää ja ottaa myös heidän kantansa huomioon esimerkiksi koulupuolen tukitoimia tarkastellessa. Palvelujen käyttäjien kokemukset ovat tärkeitä palveluja kehitettäessä.

Tutkimuksessani on aina korostunut eettinen toimintatapa, koska kohderyhmäni on tukea tarvitseva erityisryhmä. Olen valinnut itse tekeväni tutkimuksessa enemmän töitä, jotta saan heidän vastaustyömääräänsä jaksotettua. Esimerkiksi sen sijaan, että olisin tehnyt yhden pitkän tutkimuskyselyn, olen tehnyt 9 lyhyempää kyselyä ja yhdistänyt itse jokaisen 208 vastaajan kaikki kyselyt yhdeksi pitkäksi kyselyksi, tehden huomattavasti enemmän töitä jokaisen vastaajan yksittäisten avointen vastausten kanssa. Kun tiedetään, että vastaajilla on esim. lukivaikeutta, keskittymisen hankaluutta ym. tulee tutkijan toimia eettisesti mahdollisimman oikein, arvostaen kohderyhmäänsä. Näin olen toiminut ja saanut yli 90 % informanteistani vastaamaan kolmen vuoden ajan yhdeksään kyselyyni.

Olen kerännyt väitöskirjani aineiston uudentyyppisesti sosiaalisen median kautta ns. netnografiana. Verkkovälitteisyys on minulle aiemman teknologiataustan kautta luontaista ja mieluisaa niin opetus- kuin tutkimustyössänikin. Haluan tuoda myös erityispedagogiikkaan menetelmäpuolella uutta ja väitökseni on käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa ensimmäinen netnografian avulla tehty tutkimus.

Väitöskirjani aineisto on kiinnostanut useita opinnäytteen tekijöitä eri yliopistoista ja heistä viisi on ollut tiiviissä ohjauksessani saaden opinnäytteensä myös nopeassa aikataulussa hyvin arvosanoin valmistumaan. Olen ohjannut myös tutkimukseni ulkopuolella opinnäytetöitä Helsingin yliopistolla.

MERKITTÄVÄT JULKAISUT

Väitöstutkimukseni on tehty tarkoituksella monografiana sen monialaisuuden ja yhteiskunnallisen aiheen merkittävyyden takia. Tämä oli ehdottomasti oikea ratkaisu myös jälkikäteen ajatellen. Tutkimukseni valittiin koko Helsingin yliopiston kiinnostavimmaksi viestinnän ja julkisuuden kannalta. Monografiatutkimuksen rinnalla olen kirjoittanut A1-artikkeleita.

Sandberg, E., Löfstedt, J., Rouvinen, J., Jokinen, S., Nordlund-Spiby, R. & Valkeinen, H. (2018). Toimintakyvyn arviointi 16-29-vuotiailla NEET-nuorilla. Suositus ammatilliseen kuntoutukseen ohjattaessa. Kuntoutusta kehittämässä 3(2018), Kela.

Sandberg, E. (2018). Toivon, että minut olisi huomioitu tyttönä, jolla on ongelmia, eikä tyttönä, joka on ongelma – ADHD-oireisten nuorten kokemuksia tukitoimista Suomessa. Nuorten elinolot vuosikirja 2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. A1.

Harju-Luukkainen, H. & Sandberg, E. & Itkonen, T. (2018). Perspectives on Educational Supports: Two Case Studies of Families with School-Aged Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). The Journal of the International Association of Special Education. 1(2018). A1.

Björklund, C., Harju-Luukkainen, H., Sandberg, E. & Rhinehart, L. (2019). Experiences of educational support for mathematical high-ability students in Finland – A Netnography of Parental Perspective. A1.

Sandberg, E. & Harju-Luukkainen, H. (2017). “Opettajan asenne heijastui suoraan oppilaan koulumenestykseen.” Riittävät ja riittämättömät tukitoimet koulussa ADHD-perheiden näkökulmasta viimeisten vuosien aikana. Hyväksytty julkaistavaksi. A1.

Sandberg, E. & Harju-Luukkainen, H. (2016). Kaksi tapauskuvausta lapsiin kohdistuneista tukitoimista varhaiskasvatuksen aikana. Arvioitavana. A1.

Harju-Luukkainen, H. & Sandberg, E. & Itkonen, T. (2016). Families talking about school environment support measures – Two case studiens of Families with ADHD children. Arvioitavana. A1.

Honkasilta, J., Sandberg, E., Närhi, V. & Jahnukainen, M. (2014). ADHD in the context of Finnish basic education. Emotional and Behavioural Difficulties. 19, 3, s. 311-323. A1.

Sandberg, E. (2016). ADHD perheessä: Opetus-, sosiaali- ja terveystoimen tukimuodot ja niiden koettu vaikutus. Helsingin yliopisto. Monografiaväitöskirja.

Sandberg, E. & Susi-Entonen, H. (2015). Perheiden kokemuksia koulun tukitoimista 1980-2010 –luvuilla ADHD-oireisilla oppilailla. eEriKa Erityispedagoginen tutkimus- ja menetelmätieto 1/2015.

Sandberg, E. & Vuorinen, K. (2015). Positiivinen pedagogiikka tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksessa. Erityiskasvatus. 2015, 2, p. 10-14.

Sandberg, E. & Vuorinen, K. (2015). Kohti vahvuusperustaista opetusta positiivisen pedagogiikan keinoin. K. ADHD 1/2015.

Sandberg, E. (2013). “Kotioloissa sitä ei haittaa – muualla täytyy hävetä” – tutkimus sisarusten asemasta adhd- perheessä. 
 Adhd. 2013, 2. D1.

Sandberg, E. (2013).“Olen kaikkea muuta kuin järkevä aikuinen” – tutkimus ADHD-vanhemmuudesta. Adhd. 2013, 4. D1.

Merkittävät asiantuntijaesiintymiset:

Forum on special education in Iceland-konferenssi, 2017, Reykjavik. Keynote-esitys.

Onko sinun vaikea keskittyä? Taito on mahdollista elvyttää – sopivissa olosuhteissa ADHD voi olla etu. Yle Radio Tiedeykkönen (tallenne saatavilla), 9.2018.

Terve-SOS konferenssi 2017, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki. Asiantuntijapanelisti.

Kuntoutuksen tutkimusseminaari 2016, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki. Asiantuntijapanelisti.

Yle A-studio, 2016. Asiantuntijahaastattelu.

HSTV 2016, Helsinki. ADHD-oireisen lapsen tukitoimet. TV-esiintyminen 26.5.2016. Audiovisuaalinen aineisto I1.

Arviot ja palkinnot tutkimustoiminnasta

Olen saanut huomattavan paljon sekä kansainvälistä että kansallista yhteiskunnallista huomiota ja kiitoksia tärkeästä tutkimuksestani. Tutkimustiedotteeni julkaistiin mm Yhdysvalloissa yli 100 mediassa. Kotimaassa lähes jokainen media kirjoitti tutkimuksestani ja mm. Helsingin yliopisto –lehti halusi kirjoittaa 2 eri artikkelia tutkimuksestani (5/2016 sekä 8/2016). Näkyvyys ja merkittävyys mediassa on ollut erittäin suuri. Tutkimukseni yhteiskunnallinen hyödynnettävyys on merkittävä ja monitieteisyyden merkitys huomattava tukea tarvitsevien henkilöiden perspektiivistä.

Olen saanut koko tutkimusajan hyvin päätoimisen rahoituksen tutkimukselleni, tutkimustani siten arvostetaan myös yliopiston ulkopuolisten rahoittajien toimesta. Seuraavassa apurahat listattuna:

Työskentelyapuraha. Suomen tietokirjailijat. Koulun tuen opas huoltajille. 2020.

Työskentelyapuraha. Otavan kirjasäätiö. Etäopetukseen liittyvä tietokirja. 2020.

Työskentelyapuraha tietokirjan, oppimateriaalin kirjoittamiseen, Suomen tiedetoimittajien liitto. 2017.

Apuraha väitöstutkimuksesta akateemisen oppikirjan kirjoittamiseen, Suomen tiedetoimittajien liitto. 2017.

Väitöskirjatyön loppuunsaattamisen apuraha. Helsingin yliopisto. 2016.

Tutkimusapuraha, Alli Paasikiven säätiö. Tarkoitus erityispedagogiikan väitöskirjatyö. Rahoituskausi 1.6.2015 – 31.11.2015.

Tutkimusapuraha, Alli Paasikiven säätiö. Tarkoitus erityispedagogiikan väitöskirjatyö. Rahoituskausi 1.6.2014 – 31.5.2015.

Tutkimusapuraha, Alli Paasikiven säätiö. Tarkoitus erityispedagogiikan väitöskirjatyö. Rahoituskausi 1.6.2013 – 31.5.2014.

Stipendi ansioituneelle opiskelijalle, Helsingin yliopisto. 2012.

Visiot ja omat kehityssuunnitelmat

Vahvuusperustainen tuki jokaiselle lapselle ja nuorelle.
Aion jatkaa tutkimusta erityispedagogisessa kentässä. Kiinnostuksenkohteitani ovat mm. positiivisen pedagogiikan sovellukset sekä lahjakkaat oppilaat. Tällä hetkellä olen mukana kansainvälisessä tutkimuksessa matemaattisesti lahjakkaista lapsista.

OPETUS JA OHJAUS

Opetus- ja ohjauskokemus perus- ja jatkokoulutuksessa

Olen työskennellyt erityispedagogiikan opettajankouluttajana Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella, Helsingin avoimessa yliopistossa että yhteistyöoppilaitoksissa niin toisella asteella kuin aikuiskoulutuksessakin. Opetus- ja ohjauskokemusta minulla on huomattavasti sekä erityispedagogiikan yliopistokursseista että itseräätälöimistäni erityispedagogisista kokonaisuuksista. Tämän lisäksi olen opettanut erityispedagogiikkaa toisen asteen opetussuunnitelman mukaan useassa oppilaitoksessa. Olen myös työskennellyt opettajana tietotekniikan puolella perusopetuksessa, toisella asteella nuorten ammatillisissa opinnoissa sekä aikuiskoulutuksessa.

Pedagoginen ajattelu ja oma koulutus

Kasvatustieteen maisterin tutkintooni sisältyvät opettajan pedagogiset opinnot 60op sekä erityisopettajan opinnot 60op. (suoritettu 17.9.2012).

Hyödynnän pedagogiikassani monipuolisesti koulutuksiani ja monialaisia kokemuksiani parin kymmenen vuoden ajalta. Mm. aktiivinen verkon ja sosiaalisen median hyödyntäminen kuuluu pedagogiikkaani. Ajattelen, että jokaisella on kyky oppia. Opettajan tehtävä on löytää oikea tapa opettaa monenlaisia oppijoita ja tehtäväni opettajana on löytää se kerta toisensa jälkeen uudelleen. Positiiviseen psykologiaan nojaava positiivinen pedagogiikka vahvuusajatteluineen on myös tärkeä innoittajani myös opetustyössä. Varsinkin erityispedagogiikan alaan kuuluvissa tukea tarvitsevissa henkilöissä vahvuusperustainen pedagogiikka on erittäin tärkeätä.

Opetustyylini on innostava ja opiskelijoita aktivoiva. Olen erittäin innostunut erityispedagogiikasta ja se näkyy opetuksessani. Arvostan teoriatiedon lisäksi omakohtaisen kokemuksen tuomista opetustyöhön ja tämä näkyy esimerkiksi opettajan perspektiivistä siirtymisenä oppilaan tai perheen näkökantaan. Laaja monisektorinen kokemuspohjani luo lisäksi avarakatseisuutta opetukseeni. Olen saanut paljon positiivista palautetta opetuksestani.

Opetusteknologian hyödyntäminen

Tietotekniikan asiantuntijana on luontevaa hyödyntää teknologiaa kaikessa opetuksessani. Opetuksessani verkkovälitteisyys on ollut aina läsnä. Haen jatkuvasti uusia muotoja opetukseeni ja kehittyminen on tärkeätä uusin teknologisin menetelmin. Vuosittainen ITK-konferenssi (interaktiivinen tekniikka koulutuksessa) pitää osaltaan yllä molempia osaamisalueitani. On hyvin luontevaa siirtää opetusta enenevissä määrin erilaisille (yliopiston) verkkoalustoille ja myös sosiaalisen median sovelluksiin. On mahtavaa yhdistää pedagoginen osaaminen ja teknologiataustani.

Osallistuminen opetuksen arviointiin ja kehittämiseen

Olen kehittänyt yliopistossa ja yliopiston ulkopuolella erityispedagogisia kursseja. Aluksi räätälöin opiskelijoille kurssin erityisopettajan työstä ja olen jatkuvasti virkatöideni ulkopuolella opettanut laajaa itsekehittämääni kurssia erilaisista oppimisvaikeuksista, teoriasta konkreettisiin erityispedagogisiin sovelluksiin. Myös positiivinen pedagogiikka ja vahvuusperustainen opetus on ollut kehityksenkohteenani ja olen luennoinut siitä paljon. Luennoin jatkuvasti monella taholla.

Oman opetustoiminnan vahvuudet, kehittämishaasteet ja visiot

Opetustoiminnan vahvuuksiani on ehdottomasti substanssin erinomainen tunteminen ja vuorovaikutus opiskelijoihin. Olen innostunut erityispedagogiikasta ja se näkyy opetuksessa. Esimerkiksi erityispedagogiikan kursseista opiskelijoiden arviot olivat opetuksistani seuraavat: opettajan asiantuntemus 5,00/5,00, opettajan opetustaito 4,83/5,00, opettajan ja opiskelijoiden välinen vuorovaikutus 4,67/5,00. Saan opetuksistani kautta linjan erinomaista palautetta, koska tunnen teorian lisäksi käytännön ja olen hyvin paljon yhteydessä erityispedagogisiin kohderyhmiin. Tieto ei jää pelkästään teoreettiselle tasolle vaan sovelletaan aina erityisopetuksen tarpeisiin.

Haluan kehittää opetustani yhä edelleen enemmän positiiviseen pedagogiikkaan ja luonteenvahvuusajatteluun, joka on erityispedagogiikalle kuitenkin vielä uutta ja lapsenkengissä. Lahjakkaat oppilaat tuntuvat olevan suomalaisessa koulutusjärjestelnässä tabu, joten tämän puolen tutkimus interventioineen kiinnostaa suuresti. Toisaalta haluan tuoda oppiaineeseen vahvasti teknologiakeskeisiä uudentyyppisiä opetusratkaisuja, joita koen etten tämän hetken erityispedagogiikan kursseilla vielä ole. Visionani on tämän päivän tarpeisiin sovellettu moninaisesti hyödynnetty ja opetettu erityispedagogiikka.

Muut opetukselliset ansiot

Saan usein opiskelijoiltani spontaania sähköpostia. Seuraavassa esimerkki tästä:

“Haluaisinkin nyt kiittää sinua aivan häkellyttävän mahtavasta vuodesta! Olet avannut minulle ihan uudenlaisen “erkan” maailman, joka innostutti minua niin paljon, että aion hakea ensisijaisesti erkkaa pääaineena yliopistoon! Teit opintopiireistä mukavia ja selkeä opetuksesi tuki minua lukivaikeudesta kärsivänä oppilaana. Opintokäynnit erilaisissa vierailupaikoissa kertoivat siitä, millaista erkka voi olla käytännössä: näistä käynneistä tykkäsin erityisen paljon; ne monipuolistivat oppimista! En oikein osaa sanoin kuvata, kuinka onnistuneesti olet meitä kaikkia innostanut – ja varsinkin minua. Tuhannet kiitokset sinulle ja kaikkea hyvää tulevaisuuteesi! J

Olen myös kerännyt säännöllisesti palautetta opiskelijoiltani erityispedagogiikan opetuksestani. Lähes poikkeuksetta palaute on kiittävää ja perusteltua. Seuraavassa muutamia esimerkkejä opiskelijapalautteesta:

”Sinun laadukas, innokas ja asiantunteva opetus on antanut minulle paljon eväitä tulevaisuutta varten, joten kiitos! Toivoisin itsekin pääseväni työskentelemään erkan parissa ja olemaan yhtä motivoiva ja aikaansaava kuin sinä olet!”

”Yksi parhaimmista opettajista, joita minulla on ollut, ja varmasti jäät esikuvaksi millainen loistavan opettajan tulisi olla. Suoraviivainen, erittäin rehellinen ja opiskelijoiden lähtökohdista lähtevä opetustyyli oli parasta. Samalla tyylillä kannattaa siis jatkaa!”

”Todella hyvä tapa opettaa! Juuri sellainen joka saa kuulijat innostumaan ja kiinnostumaan aiheesta. Pidin erityisesti konkreettisista esimerkeistä. Oma innostuneisuutesi aihetta kohtaan tarttui! Paras opettaja ehdottomasti!”

”Ihanan täsmällistä, ammattitaitoista opetusta. Mieleeni jäi positiivisimpana asiana asenteesi ja tsemppaamisesi. Toimit mahtavana esikuvana ja innostajana! Hyvä preppaus tentteihin ja apua myös tuleviin opintoihin. Jos osaisin tulevaisuudessa opettaa yhtä hyvin, niin toiveet olisivat käyneet toteen.”

”Opettajalla ja opetuksella on iso merkitys kiinnostuksen heräämisen kannalta ja siinä olet erityispedagogiikassa onnistunut hyvin. On hyvä, että vaadit paljon, kerrot esimerkkejä oikeasta elämästä ja olet antanut ylimääräistä tietoa kurssikirjojen ulkopuolelta. KIITOS!”

Kollegiaalinen palaute on myös tärkeätä. Seuraavassa Helsingin yliopiston opettajakoulutuslaitoksen yliopisto-opettaja kuvaa opetustani:

“Erja on erittäin taitava opetuksessaan. Pitkä opetus- ja koulutuskokemus näkyy ja hän hyödyntää opetuksessaan laajaa taustaansa erityispedagogiikan kentällä pystyen heittäytymään helposti niin yliopisto-opiskelijan, opettajan kuin oppilaan tai perheenkin positioon. Tämä näkyy teoriatiedon lisäksi käytäntöön sidottuna opetuksena. Erja soveltaa kirjatietoa käytäntöön monin esimerkein ja on mm. tuonut tukea tarvitsevia oppilaita itse kertomaan kokemuksiaan koulun tukitoimista tuleville opettajille. Erja painottaa kentällä työskentelyä, joka avartaa kontekstia erityispedagogiikkaan. Erjan opetuksessa tuodaan selvästi eri näkökulmia erilaisiin oppijoihin. Tuen tarpeen lisäksi vahvuusnäkökulma ja lahjakkuusaspekti ovat läsnä. Pidän myös Erjan jatkuvaa innostumista uuteen tutkimustietoon ja tutkijanpositioon perhetutkijana. Hän tuo julki myös positiiviseen psykologiaan pohjautuvaa positiivisen pedagogiikan uutta suuntausta ja siihen pohjaavaa pilotti-interventiota. Arvostan myös Erja koulutusta ja asiantuntemusta informaatiotekniikan alalta, mikä luo loistavat puitteet verkkovälitteisesti pidettäville kursseille. Näin positiivista, ahkeraa ja aikaansaapaa toista opettajaa ja erityispedagogiikan tutkijaa saa etsiä. “

HALLINTOTEHTÄVÄT JA MUU TOIMINTA

Hallinto- ja johtamistehtävät

Minulla on monenlaista koulutusta sekä kokemusta hallinnollisista tehtävistä. Opetushallituksen opetushallinnon tutkinnossa on huomattavan monelta näkökulmalta hallintoa, jonka hallitsen. Myös työnohjaajan tutkintoni ja rehtorin työhön valmistava lisäkoulutus painottuu esimiestehtäviin ja hallintoon. Tutkimukseni pohjaa hallintoon ja erilaisiin lainsäädäntöihin ja tunnen ne erittäin hyvin monelta hallinnonalalta. Olen johtanut myös erityispedagogiikan alaan kuuluvia kuntoutuskursseja moniammatillisen tiimin esimiehenä ja samalla tukea tarvitsevien perheiden kurssinjohtajana. Nämä Kansaneläkelaitoksen rahoittamat kurssit ovat intensiivijaksoja viikko kerrallaan, työaika ja vastuu sekä työntekijöistä etteä tukea tarvitsevista perheistä on kurssinjohtajalla koko kurssin ajan 24/7.

Oman alan tehtävät yliopiston ulkopuolella

Olen ollut monialaisesti erityispedagogiikan työtehtävissä myös yliopiston ulkopuolella. Olen hakenut haasteita perusopetuksen erityisopettajan työn lisäksi yliopisto-opintojen erityispedagogiikan opettajantöiden lisäksi toisen asteen puolelta erityispedagogiikan lehtorina sekä ammatillisissa nuorten koulutuksissa että aikuiskoulutuksessa. Lisänä kohderyhmän perheiden kuntoutuskurssit, jotka vaativat myös erityispedagogista asiantuntijaosaamista ja perhekontekstin tuomista työhön. Opettajan töissä olen toiminut yli 20 vuoden ajan monenlaisissa ympäristöissä, tietotekniikan perusasteen ja toisen asteen opettajasta aina ICT-alalle kouluttajaksi sekä kuntapuolella että yrityssektorilla.

Yhteiskunnalliset tehtävät ja luottamustoimet

Olen toiminut useita vuosia järjestösektorilla aktiivina ja erityispedagogiikan asiantuntijana. Seuraavassa luottamustoimet:

 1. ADHD-liitto ry:n hallituksessa kausi 2014 – 2017.
 2. Salon Seudun ADHD-yhdistys ry:n puheenjohtaja kausi 2013 – 2017.
 3. Turun seudun Autismi ja ADHD-yhdistys Aisti ry:n ADHD-asiantuntija kausi 2011 – 2014.
 4. Neuropsykiatriset valmentajat ry hallituksessa kausi 2013 – 2014.

JULKAISUT, ESITELMÄT JA MUU TIETEESTÄ TIEDOTTAMINEN

Väitöstutkimukseni on herättänyt poikkeuksellisen huomattavaa yhteiskunnallista kiinnostusta mediassa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Suomessa lähes jokainen media on kirjoittanut tutkimuksestani ja olen myös itse ollut esim. HSTV:ssä haastateltuna tutkijana toukokuussa 2016. Yhdysvalloissa väitöstiedotteeni julkaistiin yli 100 lehdessä ym. mediassa ja tämä on tuonut monia yhteydenottoja myös maailmalta. Olen käynyt koko tutkimuksenteon ajan ahkerasti erilaisissa konferensseissa ja pitänyt siellä tutkimusesityksiä. Seuraavassa esitykset listattuna:

Kasvatustieteen päivät,  2016, Turku.  Esitys: Netnografian hyödyntäminen tutkimuksessa.

Kasvatustieteen päivät,  2016, Turku. Esitys: Kokemuksia ADHD-diagnoosin

merkityksestä koulukontekstissa.

Perhetutkimuksen päivät 2016, Helsinki. Esitys: Perheessä ADHD-oireinen – kokemuksia palvelujärjestelmistä.

Perhetutkimuksen päivät 2016, Helsinki. 
Esitys: Näkymätön näkyväksi – Palvelujärjestelmien sokea piste.

Kasvatustieteen päivät 2015, Vaasa. Esitys: Vahvuuksien huomioiminen ADHD-oireisten henkilöiden opetuksessa.

Vammaistutkimuksen päivät 2014, Turku. Esitys: ADHD-perheiden yhteiskunnallinen tukeminen ja tuen vaikuttavuus.

Kasvatustieteen päivät 2014, Oulu. 
Esitys: Palvelujärjestelmien tuen eriarvoisuus ADHD-perheissä.

Kasvatustieteen päivät 2013, Jyväskylä. Esitys: ADHD-aikuisten kokemuksia opintopolun muotoutumiseen.

Vammaistutkimuksen päivät 2012, Turku.
Esitys: ADHD-lapsen sisarusten asema perheessä.

Sosiaalilääketieteen päivät 2012, Helsinki. Esitys: ADHD perheessä.

Lapsuudentutkimuksen päivät 2012, Helsinki. 
Esitys: ADHD-lapsen sisarusten asema perheessä.

Muut merkittävät ansiot ja tehtävät

Olen aina halunnut olla mahdollisen monipuolinen toimija opetus- ja koulutussektorilla. Opetushistoriani alkaa yli 20 vuoden takaa vuodesta 1995, jolloin opetin yläkoulussa ensimmäiset tietotekniikan koko kurssini samaan aikaan kun opiskelin datanomiksi. Oheistuotteina tein yläkoulun lehtorin sijaisuuksia lähes kaikissa oppiaineissa ja sain kipinän opettamiseen. Opetin samoihin aikoihin myös aikuisopiskelijoille ns. tietokoneen ajokorttikoulutuksen eri moduuleita, kuten Microsoft Office-ohjelmistoja ja tietoverkkoja. Valmistuessani ICT-alalle vuonna 1997 työhöni kuului keskeisenä elementtinä kouluttaa tietoteknisiä sovelluksia asiakkaille sekä julkishallinnossa että yrityssektorilla. Sain todella hyvää palautetta opetustyylistäni ja mm. työyhteisöni palkinnon koulutuksistani kollegiaalisen arvioinnin sekä asiakaspalautteen perusteella.

Oman elämänmuutoksen ja siitä seuranneen alanvaihdon jälkeen hakeutuessani tukea tarvitsevien perheiden kuntoutustyöhön, toimin asiantuntijaluennoitsijana mm. erityisopetuksen teemoista tukea tarvitseville perheille sekä monisektorisille ammattilaisille. Erityispedagogiikan yliopisto-opintojen aikaan tein edelleen kuntoutuskursseilla esimies- ja asiantuntijatehtäviä ja olin vahvasti kiinni myös koulumaailmassa tehden opettajan sijaisuuksia mahdollisuuksien mukaan. Näiden lisäksi ohjasin tukea tarvitsevia perheitä heidän tarvitsemiensa tukitoimien piiriin.

Tehdessäni oman pro gradun muutamassa kuukaudessa lähes itsenäisesti Helsingin yliopiston erityispedagogiikan yksikköön, avustin, ohjasin ja tsemppasin myös erityispedagogiikan opiskelijakollegoita opinnäytteissään, ja siitä sain merkittävää kiitosta. Valmistuessani kasvatustieteen maisteriksi ja erityispedagogiksi vuonna 2012, aloitin ensimmäiset erityispedagogiikan kurssini aikuisopiskelijoille. Aluksi räätälöin kurssit itse yliopistoon hakeutuville opiskelijoille keskeisiä erityisopetukseen liittyviä asioita painottaen. Palaute on kiittävää ja opetukseen sisällyttämiäni käytännön esimerkkejä kuvattiin esimerkillisinä teoriatiedon soveltamisesta käytännön työhön.

Erityispedagogiikan opettajan työnkuvani laajeni vähitellen väitöskirjantyön ohessa. Opetin erityispedagogiikan aihekokonaisuuksia vuosina 2013 – 2014 myös aikuisopistossa mm. tuleville lähihoitajille ja koulunkäynnin ohjaajille. Luennoin myös eri sektoreilla, varhaiskasvatuksen hoitajista ammattikorkeakoulun opetushenkilöstölle saakka erityispedagogiikan eri aihealueista luentopyyntöjen mukaisesti. Samaan aikaan ohjasin väitöskirja-aineistooni liittyviä opinnäytetöitä, kandidaatin tutkielmia ja pro graduja, kahdesta yliopistosta sekä erityispedagogiikasta että kasvatustieteestä. Opiskelijat kiittelivät avuliaisuuttani ja ammattitaitoista ohjaustapaani ja opinnäytteet valmistuivat hyvin arvosanoin ajallaan.

Vuonna 2014 käynnistyivät edellisten lisäksi sekä Helsingin että Turun avoimen yliopiston mukaiset erityispedagogiikan perusopintokokonaisuuksien opetukset kahdessa eri oppilaitoksessa. Olen opettanut nämä kurssit aikuisopiskelijoille, joista suuri osa tähtää erityispedagogiikan pääaine- tai sivuaineopiskelijoiksi eri yliopistoihin. Samaan aikaan olen ohjannut heitä akateemiseen maailmaan mm. kirjoittamisperiaatteista ja opinnoista. Palaute on jatkuvasti ollut kiittävää ja tietotaitoni lisäksi minua kuvataan innostajana ja motivaattorina erityispedagogiikan alalle.

Vuonna 2015 hain lisää haasteita ja otin vastaan vuoden pituisen erityispedagogiikan lehtoraatin toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa muiden töideni oheen. Opiskelija-aines on hyvin erilaista kuin yliopistossa ja myös opetettavat erityispedagogiset aihekokonaisuudet laajenivat kohti kuntoutus-, sosiaali- ja terveysalaa. Huomasin kuinka paljon erityispedagogiikkaa tarvitaan myös sillä puolen. Mielenkiintoinen kokemus. Olen saanut asiantuntemuksestani kiittävää palautetta talon johtoa myöden.

Vuonna 2016 väitellessäni tohtoriksi, olen opettanut myös Helsingin yliopistossa sekä ertyispedagogiikan pääaineopiskelijoita että erityislastentarhanopettajaksi ja erityisluokanopettajaksi opiskelevia jo opettajantutkinnon omaavia luokanopettajia, aineenopettajia ja lastentarhanopettajia.