Erja Sandberg

Kasvatustieteen tohtori, erityispedagogi, rehtorinpätevyys, tietokirjailija, ADHD-asiantuntija, ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja neuropsykiatrinen valmentaja

Kouluttaja, luennoitsija, puhuja

Minua kiinnostaa tukea tarvitsevien henkilöiden monialainen, pitkäaikainen vahvuusperustainen tukeminen, jolla on koettua vaikuttavuutta elämään pitkällä jatkumolla.

Haluan edistää henkilöiden, niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin hyvinvointia ja lisätä tietoa niin konkreettisista tukimuodoista kuin vahvuuksien merkityksestäkin ihmisen elämässä.

Tärkeitä tukemisen paikkoja ovat esimerkiksi peruskoulun jälkeinen nivelvaihe, tukea tarvitsevan nuoren kouluttautuessa ammattiin, aikuistuessa ja työelämässä.

Näkökulmani ja osaamiseni on laaja-alaista varhaiskasvatuksesta, perusopetuksen kautta toiselle asteelle ja korkea-asteelle ja edelleen työelämään. Omaan myös käytännön työkokemuksen näistä kaikista.

Erja kirjoittaa vahvuusperusteisesta tukemisesta, koulusta ja erityispedagogiikasta. Kaikkia sivustolla julkaistuja kirjoituksia pääset lukemaan painamalla Artikkelit-linkkiä tämän sivun yläosassa.

Ollaan yhteydessä

Erja Sandberg
050 564 6063
[email protected]

Kuka minä olen
 • Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntija
 • Erityispedagogiikan yliopisto-opettaja
 • Erityispedagogiikan lehtori opetus-, terveys- ja sosiaalialan tuleville ammattilaisille
 • Asiantuntijaluennoitsija eri ammattiryhmille
 • Asiantuntijaluennoitsija kuntoutuskursseilla tukea tarvitseville perheille
 • Ratkaisukeskeinen työnohjaaja eri organisaatioille
 • Neuropsykiatrinen valmentaja
 • ICT-asiantuntija
Koulutuksiini sisältyvät viralliset pätevyydet
 • Kasvatustieteen tohtori KT
 • Laaja-alaisen erityisopettajan pätevyys
 • Rehtorinpätevyys
 • Varhaiskasvatuksen pätevyys
 • Psykologian opettajapätevyys
 • ICT-pätevyys
 • Tietotekniikan pätevyys myös erityisryhmille ns. TIKAS-pätevyys
Erityiset kiinnostuksenkohteeni
 • Varhaiskasvatuksen varhaisen tuen tarpeen tunnistaminen ja vahvuusperustaiset tukitoimet
 • Oppilaiden ja opiskelijoiden vahvuusperusteiset tukitoimet kaikilla koulutusasteilla
 • Koulutuksen nivelvaiheet
 • Syrjäytymisen ennaltaehkäisy
 • Koulupudokkaat
 • ADHD
 • Oppimisvaikeudet
 • Erityispedagogiikka kaikissa muodoissaan
 • Kasvatuksen ja koulutuksen lainsäädäntö
 • Positiivinen psykologia
 • Positiivinen pedagogiikka
 • Lasten ja nuorten hyvinvointi
 • Perheiden jaksaminen ja hyvinvointi
 • Tukea tarvitsevien henkilöiden (ja perheiden) palvelut sekä palvelujärjestelmät
 • Digitalisaatio oppimisympäristöissä
 • Työhyvinvointi
 • Vahvuuksien hyödyntäminen työelämässä
 • Vahvuusperustainen johtajuus

Mediassa

Artikkelit