Rekisteri- ja tietosuojaseloste

ES Pedagogica Oy on sitoutunut huolehtimaan käyttäjän yksityisyydestä ja tarjoamaan käyttäjälle tietoa siitä miten kerättyjä tietoja käytetään. 
 
Käyttäjän on hyväksyttävä tämä tietosuojaseloste kokonaisuudessaan käyttääkseen ES Pedagogican verkkopalveluja. 

Nämä ehdot ovat laadittu 28.09.2021. 

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 

Kerättyjen ja käsiteltävien henkilötietojen ylläpidosta vastaa: 

ES Pedagogica Oy 
[email protected] 
050 5646 063 
Y-tunnus 2925060-1 
 
Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö: Erja Sandberg 
 
Voitte tiedostella henkilötietojen ylläpidosta lisää sähköpostilla [email protected] 
 

Mitä tietoja käyttäjästä voidaan kerätä? 

Käyttäjän itsensä antamat tiedot  

 • Nimi ja muut tunnistamistiedot 
 • Yhteystiedot, kuten kotiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 
 • Edustaman yrityksen tiedot 
 • Maksutiedot 
 • Jätetyt kommentit ja arvostelut 


Palvelun käytöstä havainnoidut tiedot 

 • IP-osoite ja selaintiedot 
 • Ostos- ja tilaushistoria 
 • Jätetyt kommentit ja arvostelut 
 • Verkkokursseille kirjautuminen ja kursseilta poistuminen 
 • Verkkokurssin suorittaminen 
 • Verkkosivujen käyttö- ja selaustiedot 
   


Kuka käsittelee käyttäjätietoja? 

Käyttäjätietoja käsittelee pääsääntöisesti ainoastaan ES Pedagogican henkilökunta. Välttämättömissä tilanteissa mahdolliset luotetut sopimuskumppanit saattavat käsitellä dataa, mutta vain tarpeen mukaan. Dataa ei koskaan luovuteta markkinointi- tai mainostarkoitukseen.  

Kolmannet osapuolet, joilla voi olla pääsy dataan: 

 • Verkkosivuston ylläpidosta vastaava yritys 
 • Verkkosivuston kehityksestä vastaava yritys 
 • Muut sopimuskumppanit, kuten kurssiopettajat

Kolmannet osapuolet, joille dataa voidaan luovuttaa? 

 • Kuljetuspalvelulle 
 • Maksupalvelulle 
 • Muille palveluille, jotka ovat välttämättömiä palvelun toiminnan kannalta 


Mihin käyttäjätietoja käytetään? 

Käyttäjä- ja henkilötietoja käytetään sivuston sekä asiakkuuden toiminnallisuuksien takaamiseksi. 

 • Ostosten tilaaminen ja hallinta 
 • Verkkokursseille kirjautuminen 
 • Verkkokurssien käyttäminen 
 • Käyttäjäkokemuksen parantaminen 
 • Väärinkäytösten estäminen 
 • Analytiikka


Missä käyttäjätietoja säilytetään? 
 
Käyttäjätietoja säilytetään suomalaisen Zoner Oy: n suojatulla palvelimella, joka täyttää alan asianmukaiset tietoturvastandardit. 

Käyttäjän ja verkkosivun välillä on suojattu SSL-yhteys. 

 
Kuinka kauan tietoja säilytetään? 

Tietoja säilytetään tarvittavan ajan, jota asiakassuhteen ylläpitämiseen tarvitaan, maksimissaan 24 kk. Tietyissä tilanteissa myös laki määrää tietojen säilyttämisestä.


Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.


Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.


Evästeet

Verkkosivusto tallentaa evästeitä (eng. cookies) eli kevyitä tekstitiedostoja päätelaitteellesi. Näitä evästeitä käytetään mm. asiakkaan yksilöittämiseen ja tunnistamiseen.

Voit estää evästeiden käytön selaimellasi, mutta tämä saattaa vaikuttaa sivujen käyttökokemukseen.

Evästeiden estäminen Google Chrome -selaimella

Evästeiden estäminen Safari-selaimella

Evästeiden estäminen Firefox-selaimella