NUOTTI-valmennus

Nyt paljon toivottua ja pyydettyä henkilökohtaista tukeani on tarjolla.
Aloitan yhteistyöni myös Kelan Nuotti-valmentajana 1.4.2020.

Tarjolla tohtoritasoista vahvuusperustaista ja ratkaisukeskeistä henkilökohtaista tukea 16-29 -vuotiaalle nuorelle tulevaisuuden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Erityisosaamistani on esimerkiksi koulunkäynnin ja oppimisen tuen osaaminen monenlaisissa oppilaitoksissa (peruskoulu, ammatillinen oppilaitos, lukio, vaativa erityinen tuki erityisoppilaitoksessa ym.), vahvuusperustainen tuki (erityispedagogiikka ja positiivinen pedagogiikka yhdessä), oppimisvaikeudet, ADHD ja autismikirjo. Tunnen lainsäädännön, alan tutkimusperustaisen tuen ja tunnen käytännön.

Tuen nuorta yksilöllisillä valmennuskerroilla (max 20) ja tulen mukaan myös moniammatillisiin tapaamisiin ja esimerkiksi oppilaitoksen HOJKS/HOKS -palavereihin.

Toimin valmentajana pääkaupunkiseudulla (Kelan eteläinen vakuutuspiiri) ja Lounais-Suomessa Salossa (Kelan läntinen vakuutuspiiri).

NYT voit päästä Kelan ammatilliseen kuntoutukseen:

• Ilman lääkärinlausuntoa

• Ilman diagnoosia

• Ilman lomakkeiden täyttöä

KENELLE Nuotti-valmennus on tarkoitettu?

• 16–29 -vuotiaille nuorille

• Joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa tai opinnot ovat vaarassa keskeytyä.

• Jotka eivät ole suorittamassa ase- tai siviilipalvelusta eivätkä vietä suunniteltua välivuotta.

• Joiden toimintakyky on heikentynyt tavalla, joka estää heitä suunnittelemasta tulevaisuuttaan ja pääsemästä opiskelemaan tai työhön.

MITEN Nuotti-valmennukseen pääsee?

Yhteydenotto Kelaan riittää. Lääkärinlausuntoa tai lomakkeita ei tarvita.

Nuori haastatellaan Kelassa ja hakemus otetaan suullisesti vastaan.
Nuori saa valita ja nimetä oman valmentajan. Kela ei siis päätä valmentajaa nuoren puolesta. Toimin valmentajana yrityksen ES Pedagogica Oy kautta. (ilmoita tämä yrityksen nimi minun nimeni lisäksi Kelalle)

Nuotti-valmennus on nuorelle täysin maksutonta. Lisäksi nuori saa kuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa. Motivaatiota ja sitoutumista nuorelta tarvitaan, jotta kuntoutuksella saadaan asioita eteenpäin.

Lisätietoja:
Kela Nuotti-valmennus