Väittelin kasvatustieteen tohtoriksi 28.5.2016 Helsingin yliopistosta monitieteisellä tutkimuksella otsikolla ADHD perheessä – Opetus-, sosiaali- ja terveystoimen tukimuodot  ja niiden koettu vaikutus.

Minua kiinnostaa tukea tarvitsevien  henkilöiden ja edelleen heidän perheidensä kokemukset heille tarjotuista tukitoimista, kokonaisvaltaisesta ylisektorisesta tuesta. Haluan edistää henkilöiden hyvinvointia ja lisätä tietoa minkälaisista tukitoimista perheille olisi koettua vaikuttavuutta pidemmällä jatkumolla esimerkiksi tukea tarvitsevan nuoren kouluttautuessa ammattiin, aikuistuessa ja itsenäistyessä.

Väitötutkimukseni tiivistelmän löydät täältä
(suomeksi sekä  abstract in english)

Positiivinen pedagogiikka on erityinen kiinnostuksenkohteeni ja se kumpuaa tutkimistani ADHD-oireisista oppilaista. Positiivisen psykologian ala voi olla merkittävä itsetuntoa ylläpitävä menetelmä opetuksessa. Vahvuusperusteisen opetuksen myötä oppilaan itsetunto säilyy hyvänä. Tämä voi olla merkittävä tekijä, joka kantaa tukea tarvitsevan lapsen koulu- ja opiskeluajoista aina pitkälle aikuisuuteen saakka.

Linkkejä:

  1. Tallenteen lectiosta löydät täältä
  2. Lectio precursoria in english
  3. Väitöstiedotteeni löydät täältä suomeksi
  4. My doctoral thesis briefing in english
  5. Väitöstutkimuksestani julkaistuja artikkeleita mediassa voit lukea täältä

Erja Sandberg

Kasvatustieteen tohtori, erityispedagogi, rehtorinpätevyys
ADHD-asiantuntija
Ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja neuropsykiatrinen valmentaja


[email protected]

CEO, ES Pedagogica Oy
p. 050 5646063
Y-tunnus 2925060-1

“Timanttista osaamista”