Vahvuusperustainen ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (30 op)

Vahvuusperustainen ratkaisukeskeinen  neuropsykiatrinen valmentaja (30 op)

Koulutuksen ajankohta

23.8.2023 – 14.2.2024

Opintopisteet

30 op

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita saamaan lisää työkaluja tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten kanssa vahvuusperustaiseen ja ratkaisukeskeiseen työskentelyyn niin kasvokkain kuin verkonkin kautta.

Koulutus soveltuu esimerkiksi kasvatus- ja opetusalan, kuntoutuksen sekä sosiaali- ja terveysalan lisä- ja täydennyskoulutukseksi. Koulutus soveltuu näin esimerkiksi lastenhoitajille, koulunkäynnin ohjaajille, kaikille opettajille, avustajille, esimiehille, perheohjaajille, terapeuteille sekä nuorisotyöntekijöille. Koulutus soveltuu myös tukea tarvitsevien henkilöiden huoltajille ja muille läheisille. 

Koulutuksen käyneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina työyhteisössä tai yksityisesti.

Sisältö
 • Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa.
 • Diagnosointi, hoito, lääkitys, kuntoutus sekä ajankohtaista tutkimustietoa neuropsykiatriasta.
 • Positiivisen psykologian perusteet – Itsetunto ja myönteinen minäkuva.
 • Ratkaisukeskeisyys työotteena.
 • Ratkaisukeskeiset valmennuksen työkalut.
 • Arvostava vuorovaikutus.
 • Rakentavan vuorovaikutuksen perusteet (NVC).
 • Kasvatuksen, oppimisen ja koulunkäynnin tuki jokaisessa ikävaiheessa.
 • Vahvuusperustainen tukeminen työotteena.
 • Positiivinen vanhemmuus, kasvatus ja pedagogiikka.
 • Haastavan käyttäytymisen kohtaaminen.
 • Aistitiedon säätelyn moninaisuus.
 • Säätelytaidot – tarkkaavuus, toiminnanohjaus, tunteet, käyttäytyminen.
 • Motivoiva haastattelu.
 • Ratkaisukeskeinen työnohjaus työhyvinvoinnin ylläpitäjänä.
 • Palvelujärjestelmät, palveluohjaus ja perheohjaus – vahva verkosto koko perheen tukena.
 • Verkkovalmentajan digityökaluja ja verkko-ohjauksen periaatteita.
 • Valmentaja osana työyhteisöä ja itsenäisenä yrittäjänä.
Kouluttajat

Erja Sandberg

 • Kasvatustieteen tohtori KT (väitellyt ADHD:sta perhenäkökulmalla)
 • Erityispedagogi, opettajankouluttaja
 • Laaja-alainen erityisopettaja
 • Positiivisen kasvatuksen ja pedagogiikan asiantuntija
 • Ratkaisukeskeinen työnohjaaja
 • Vahvuusperustainen ratkaisukeskeinen nepsy-valmentaja
 • Nuotti-valmentaja (KELA)
 • Varhaiskasvatuksen pätevyys
 • Rehtorin pätevyys
 • Tietokirjailija
 

Enni Mäkelä

 • Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri
 • Perheterapeutti
 • Psykodynaaminen psykoterapeutti
 • Apulaisylilääkärinä nuorten neuropsykiatrisessa työryhmässä 
 

Juho Honkasilta

 • Kasvatustieteen tohtori KT (väitellyt ADHD:sta perhenäkökulmalla)
 • Opettajankouluttaja
 • Rakentavan vuorovaikutuksen asiantuntija
 • Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (NVC)
 • Aikuiskouluttajan pedagoginen pätevyys
 

Irene Rämä

 • Kasvatustieteen tohtori KT (Väitellyt autismikirjosta)
 • Autismikirjon asiantuntija
 • Opettajankouluttaja
 

Noora Sihvonen

 • Kasvatustieteen maisteri
 • Luokanopettaja LO
 • Erityisluokanopettaja ELO
 • Ratkaisukeskeinen nepsy-valmentaja
 • Nuotti-valmentaja (KELA)
 

Petri Ilmonen

 • Kasvatustieteen maisteri
 • TVT-asiantuntija
 • Rehtori
 • Aineenopettaja AO
 • Luokanopettaja LO
 • Vahvuusperustainen ratkaisukeskeinen nepsy-valmentaja
 • Tietokirjailija
 

Minna Leinonen

 • Sosionomi (AMK)
 • Lapset puheeksi (LP) -kouluttajapätevyys
 • Perheohjaaja
 • Maahanmuuttajaperheiden asiantuntija
 • Vahvuusperustainen ratkaisukeskeinen nepsy-valmentaja
 • Toimiva lapsi ja perhe -menetelmän pätevyys (TLP)


Lisäksi mukana koulutuksessa on kokemuskouluttaja

Koulutuksen rakenne ja toteutus

Koulutuksessa on 10 opiskelupäivää (9 lähipäivää ja yksi päivä verkossa) ja opiskelupäivien välissä lisäksi pienryhmätyöskentelyä sekä valmennuksen käytännön harjoittelua.

Koulutus on laadukas, hyvin monipuolinen ja käytännönläheinen. Se sisältää lähiopiskelua, verkko-opiskelua, etäopiskelua, itsenäistä työskentelyä (alan kirjallisuus, kehittämistehtävä ja valmennukset). Lisäksi on verkkotallenteita.

Arvostamme lähiopiskelua, kohtaamista ja vuorovaikutusta, mitkä ovat myös valmennuksessa ensiarvoisen tärkeitä. Lähiopiskelupäivät pidetään Helsingissä Herttoniemessä, Opus Business Parkissa (Hitsaajankatu 22, Hki). 

Opiskelupäivät :

23.8.

21.9.

22.9.

6.10.

16.11.

17.11.

9.1.

10.1.

13.2.

14.2.

Koulutuksen hinta

1890€ (sis. ALV)

Hintaan sisältyy koulutus, ohjaus, koulutusmateriaali ja lähiopetuspäivinä kahvitarjoilu.

Koulutukseen ilmoittautuminen

Koulutukseen ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake ja maksamalla koulutusmaksu (mahdollisuus maksaa myös erissä). Huomioi, että laskutus alkaa vasta kesällä 2023.

Koulutukseen valitaan henkilöt ilmoittautumisjärjestyksessä huomioiden koulutuksen maksaminen.

Linkki ilmoittautumislomakkeeseen:

https://forms.gle/ojAZLVbKFxjwmKQA7

Lämpimästi tervetuloa vahvuusperustaiseen koulutuskokonaisuuteen.