Vahvuusperustainen ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30op OULU

Koulutuksen ajankohta

27.2.2023 – 27.9.2023

Opintopisteet

30 op

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita saamaan lisää työkaluja tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten kanssa vahvuusperustaiseen ja ratkaisukeskeiseen työskentelyyn niin kasvokkain kuin verkonkin kautta.

Koulutus soveltuu esimerkiksi kasvatus- ja opetusalan, kuntoutuksen sekä sosiaali- ja terveysalan lisä- ja täydennyskoulutukseksi. Koulutus soveltuu näin esimerkiksi lastenhoitajille, koulunkäynnin ohjaajille, kaikille opettajille, avustajille, esimiehille, perheohjaajille, terapeuteille, tukihenkilöille sekä nuorisotyöntekijöille. Koulutus soveltuu myös tukea tarvitsevien henkilöiden huoltajille ja muille läheisille. 

Koulutuksen käyneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina työyhteisössä tai yksityisesti.

Sisältö
 • Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa.
 • Diagnosointi, hoito, lääkitys, kuntoutus sekä ajankohtaista tutkimustietoa neuropsykiatriasta.
 • Positiivisen psykologian perusteet – Itsetunto ja myönteinen minäkuva.
 • Ratkaisukeskeisyys työotteena.
 • Ratkaisukeskeiset valmennuksen työkalut.
 • Arvostava vuorovaikutus.
 • Rakentavan vuorovaikutuksen perusteet (NVC).
 • Kasvatuksen, oppimisen ja koulunkäynnin tuki jokaisessa ikävaiheessa.
 • Vahvuusperustainen tukeminen työotteena.
 • Positiivinen vanhemmuus, kasvatus ja pedagogiikka.
 • Haastavan käyttäytymisen kohtaaminen.
 • Aistitiedon käsittelyn moninaisuus.
 • Säätelytaidot – tarkkaavuus, toiminnanohjaus, tunteet, käyttäytyminen.
 • Motivoiva haastattelu.
 • Ratkaisukeskeinen työnohjaus työhyvinvoinnin ylläpitäjänä.
 • Palvelujärjestelmät, palveluohjaus ja perheohjaus – vahva verkosto koko perheen tukena.
 • Verkkovalmentajan digityökaluja ja verkko-ohjauksen periaatteita.
 • Valmentaja osana työyhteisöä ja itsenäisenä yrittäjänä.
Kouluttajat

Erja Sandberg

 • Kasvatustieteen tohtori KT (väitellyt ADHD:sta perhenäkökulmalla)
 • Erityispedagogi, opettajankouluttaja
 • Laaja-alainen erityisopettaja
 • Positiivisen kasvatuksen ja pedagogiikan asiantuntija
 • Ratkaisukeskeinen työnohjaaja
 • Ratkaisukeskeinen nepsy-valmentaja
 • Nuotti-valmentaja (KELA)
 • Varhaiskasvatuksen pätevyys
 • Rehtorin pätevyys
 • Tietokirjailija
 

Enni Mäkelä

 • Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri
 • Perheterapeutti
 • Psykodynaaminen psykoterapeutti
 • Apulaisylilääkärinä nuorten neuropsykiatrisessa työryhmässä
 

Juho Honkasilta

 • Kasvatustieteen tohtori KT (väitellyt ADHD:sta perhenäkökulmalla)
 • Opettajankouluttaja
 • Rakentavan vuorovaikutuksen asiantuntija
 • Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (NVC)
 • Aikuiskouluttajan pedagoginen pätevyys
 

Irene Rämä

 • Kasvatustieteen tohtori KT (Väitellyt autismikirjosta)
 • Autismikirjon asiantuntija
 • Opettajankouluttaja
 

Noora Sihvonen

 • Kasvatustieteen maisteri
 • Luokanopettaja LO
 • Erityisluokanopettaja ELO
 • Ratkaisukeskeinen nepsy-valmentaja
 • Nuotti-valmentaja (KELA)
 

Petri Ilmonen

 • Kasvatustieteen maisteri
 • TVT-asiantuntija
 • Rehtori
 • Aineenopettaja AO
 • Luokanopettaja LO
 • Ratkaisukeskeinen nepsy-valmentaja
 • Tietokirjailija
 

Minna Leinonen

 • Sosionomi (AMK)
 • Lapset puheeksi (LP) -kouluttajapätevyys
 • Perheohjaaja
 • Maahanmuuttajaperheiden asiantuntija
 • Ratkaisukeskeinen nepsy-valmentaja
 • Toimiva lapsi ja perhe -menetelmän pätevyys (TLP)


Lisäksi mukana koulutuksessa on kokemuskouluttaja

Koulutuksen rakenne ja toteutus

Koulutuksessa on 11 opiskelupäivää, joista 4 pidetään verkossa, verkkotallenteita, pienryhmätyöskentelyä, case-työskentelyä sekä valmennuksen käytännön harjoittelua.

Koulutus sisältää lähiopiskelua, verkko-opiskelua, etäopiskelua, itsenäistä työskentelyä (alan kirjallisuus, kehittämistehtävä ja valmennukset). Lähiopiskelupäivät pidetään Oulussa.

Opiskelupäivät:

27.2.2022

28.2.2022

28.3.2022

29.3.2022

20.4.2022

21.4.2022

xx.5.2022 (verkkopäivä)

xx.6.2022 (verkkopäivä)

30.8.2022 (verkkopäivä)

26.9.2022 (verkkopäivä)

27.9.2022

Koulutuksen hinta

2290€ (sis. ALV)

Hintaan sisältyy koulutus, ohjaus, koulutusmateriaali ja lähiopetuspäivinä kahvitarjoilu.

Koulutukseen ilmoittautuminen

Koulutukseen ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake ja maksamalla koulutusmaksu (mahdollisuus maksaa myös erissä).

Koulutukseen valitaan henkilöt ilmoittautumisjärjestyksessä huomioiden koulutuksen maksaminen.

Linkki ilmoittautumislomakkeeseen:

Ilmoittaudu tästä

Lämpimästi tervetuloa vahvuusperustaiseen koulutuskokonaisuuteen 🙂