Erja Sandbergin blogi

Onko koronakriisissä tarjottava opetus etäopetusta vai kotiopetusta?

Olemme ottaneet nopealla tahdilla haltuun uusia pedagogiikan muotoja ja oppijan tukemisen muotoja. Myös meille on viime päivinä kuulunut tästä moninaisia yhteydenottoja, niin opettajilta, huoltajilta kuin opetustoimessa asiaa suunnittelevilta henkilöiltä.

Meillä on selvästi monenlaisia linjauksia ja käytännön toimia siihen, miten koulua nyt konkreettisesti käydään kotoa käsin.

Etäopetus ei ole sama asia kuin kotiopetus

Ensinnäkin on kaksi eri termiä, etäopetus ja kotiopetus. Ensimmäisessä, etäopetuksessa pedagogiikka, tukitoimet ja ohjaus siirtyy esim. tekniikan ja verkon avulla opettajalta oppijalle, eli koulusta kotiin. Opettaja opettaa, mutta uusin tavoin ja menetelmin.

Kotiopetuksessa taas vastuu opetuksesta on siirretty kodille kuten Opetushallituksen verkkosivuilla (oph.fi) todetaan kotiopetuksesta: “Huoltaja myös vastaa perusopetuksen oppimäärää vastaavien tietojen saavuttamisesta ja oppivelvollisen edistymisestä.” Tällöin koululla ei ole vastuuta opettamisesta.

Saamiemme tietojen mukaan molempia tapoja on viety käytäntöön vaikka ministeriö ohjeistaa käyttämään vain toista, ETÄOPETUSTA.

Jokaisen opettajan tulee pohtia, kuinka etäopetus toteutetetaan

Jokaisen opettajan tuleekin pohtia miten järjestää oma etäOPETUS huomioiden myös joidenkin oppijoiden tarvitseman vahvemman tuen ja ohjauksen. Esimerkiksi tehostetussa tuessa on oikeus saada tukea vastaavasti kuten koulussakin. Meillä on integroituja oppijoita myös jokaisessa opetusryhmässä. Heidän opetuksestaan ja oppimisestaan on nyt pidettävä myös huoli joka päivä.

Nyt hyödynnetään erityispedagogisia keinoja etäopetuksessa ja kaikessa muussa ohjauksessa. Tuki säilyy vaikka muoto muuttuu. Meillä on myös paljon lapsia ja nuoria, joilla on toiminnanohjauksen pulmia tai hankala keskittyä itsenäisesti tehtäviin. Näitä pitää toki tukea myös etäopetuksen ja etäopiskelun aikana kuten koulussakin.

Toinen tämän tekstistä, Erja Sandberg, on tehnyt käytännöllisen avoimen webinaaritallenteen miten tuetaan erityispedagogisin keinoin etäopiskelua. Tallenne soveltuu jokaiselle opettajalle ja huoltajalle.

Webinaari löytyy täältä: Tukea etäopiskeluun.

Etäopetus ei tarkoita pelkästään kirjallisia ohjeita tai itsenäistä työskentelyä

Etäopetus EI TARKOITA PELKKIÄ KIRJALLISIA OHJEITA, pelkkää itsenäistä työskentelyä tai vanhempien vastuuta opettaa asioita lapsilleen oman työnsä ohessa.

Koska koronasta aiheutuvat erityisjärjestelyt ovat kansainvälinen katastrofi, ovat myös erilaiset etäopetuksessa tarvittavat välineet kovan kuormituksen alla. Tämän vuoksi on suositeltavaa toteuttaa etäopetusta siten, että suoran video-osallistumisen määrä on mahdollisimman tarkoituksenmukaista.

Etäopetusta toteutetaan erilaisin keinoin tekniikkavälitteisesti, joko reaaliaikaisesti (suora verkkotunti) tai ei-reaaliaikaisesti (esim. tallenne tai keskustelu verkossa). Yleensä etäopetusta tehdään näiden kahden yhdistelmänä.

Käytä suoria videoyhteyksiä harkiten ja tallenna suora oppitunti

Maassamme on esimerkkejä esim. tunneista, joissa opettaja opettaa suoran yhteyden kautta (esim. google meet tai microsoft o365) tunnin/päivän alussa ja tapaa siinä samalla oppilaansa. Sen jälkeen oppilaat tekevät opettajan antamia tehtäviä opettajan päivystäessä tässä samassa välineessä. Video- ja ääniyhteyttä ei kuitenkaan tarvitse pitää päällä kuin vain oppilaan tai opettajan niin tarvitessa.

Suoran videoyhteyden aikana annettu opetus kannattaa tallentaa. Edellä mainitut työkalut mahdollistavat opetuksen tallentamisen, jolloin oppilaat voivat itsenäisesti kerrata opettajan antaman opetuksen.

Kaikkeen opetukseen ei tarvita suoraa oppituntia eli verkkokokousta

Opettaja voi tehdä myös tallenteita, joita voi jakaa joko oppilaitoksen tarjoaman palvelun esim. Google Suite for Learning, Microsoft Office 365 tai Peda.net välityksellä. Tallenteen voi jakaa myös esim. Youtuben välityksellä, jonka käyttäminen on hyvin yksinkertaista.

Olisikin optimaalista, jos osan opetuksesta voisi tehdä tallenteina ja osan suorina oppitunteita. Tällainen toimintamalli säästäisi nettiyhteyksiä, mutta tarjoaisi kuitenkin oppilaille osallisuuden kokemuksen.

Minimitaso ei vaadi opettajalta mahdottomia, mutta mukavuusalueen ylitse on mentävä

Jos yllä olevat etäopetusvaihtoehdot tuntuvat vaikeilta, silloin mennään kohti minimiä. Nollavaihtoehtona voidaan pitää tehtävien jakamista viikoksi Wilman kautta, mutta sitä tasoa ei voida pitää hyväksyttävänä.

Minimi: Oppilaalle voi soittaa puhelimella

Kun yhteiskunnassa siirrytään etäopetukseen, minimitasona ei silloin voida pitää Wilman välitykselä tapahtuvaa kommunikointia oppilailaiden ja huoltajien suuntaan.

Opettajan tulee olla yhteydessä oppilaisiinsa, on se väline sitten puhelin (juu, sitäkin voi käyttää eli sillä voi soittaa), whatsapp tai muu soveltuva väline, jonka avulla voidaan välittää oppilaalle läsnäolon tunnetta ja hän saa vastauksia kysymyksiinsä ja huoliinsa.

Huom! Jos työnantaja ei ole hankkinut puhelinta opettajan käyttöön, voi hankkia pre-paid liittymän ja käyttää sitä kommunikointiin. Se, että puhelinta ei ole, ei ole perustelu. Tässä asiassa kannattaa olla yhteydessä myös työnantajan suuntaan.

Minimi+: Wilman kautta jaettu linkki esitykseen, tekstitiedostoon tai sivustoon

Wilman toiminnot oppimateriaalien jakamiseen ja tehtävien kuvailuun ovat niukat.

Siksi minimi+ -tasollakin opettajan tulisi jakaa linkki johonkin esitykseen (powerpoint online, google slides) tai tekstitiedostoon (word online, google docs) tai verkkosivustoon (esim. google sites tai Adobe Spark sivu), joissa tehtäviä voi kuvata rikkaammin ja jonne opettaja voi liittää osaamisen karttuessa myös videoita ja muuta materiaalia.

Tukea on tarjolla, välineitä ei tarvitse ottaa käyttöön itse

Useissa kunnissa ja oppilaitoksissa on päätetty käyttää tiettyjä työkaluja etäopetuksen ja normaalin opetuksen tukena jo kauan ennen koronaa. Viime viikolla oli paljon positiivisia esimerkkejä, joissa työyhteisöjen digituutorit ja muut kokeneemmat kollegat auttoivat vähemmän kokeneita ottamaan digitaaliset välineet käyttöön.

Jos oppilaitoksessasi ei ole juurikaan käytetty digitaalisia työkaluja tai et koe saavasi riittävää tukea työnantajaltasi tai työkavereiltasi, löydät verkosta paljon vertaistukea. Jos koet olevasi täysin noviisi näiden aihepiirien kanssa, suosittelemme lämpimäsi vertaisryhmiin liittymistä ja keskustelun avaamista. Sinua tuetaan, ei tuomita.

Esimerkkejä Facebookin vertaisryhmistä:

Twitterissä käydään keskustelua #digipeda häshtagin välityksellä ja sieltäkin saa tukea.

IT-Kouluttajat ry julkaisee lähipäivinä myös erillisen, aloittelijoille suunnatun etäopetusoppaan. Et ole yksin, mutta sinun tehtävänäsi on nyt ponnistella etäopetuksen toteuttamiseksi.

Huoltajilla on velvollisuus huolehtia, että lapsi osallistuu etäopetukseen

Huoltajilla on velvollisuus HUOLEHTIA, että lapsi osallistuu etäOPETUKSEEN. Ministeriön verkkosivuilla (minedu.fi) todetaan: “Huoltajilla on velvollisuus huolehtia siitä, että lapsi suorittaa oppivelvollisuutta”

Koulun järjestämään etäopetukseen tulee osallistua. Jos huoltajat eivät pysty tukemaan lasta opiskelussa, he voivat pyytää ohjeita lapsen opettajalta.” Huoltajilla on siis sama velvoite tukea lapsensa/nuorensa oppivelvollisuutta kuten aiemminkin. Huoltaja määrittelee esimerkiksi kotiin päivärytmiä koska opiskellaan ja koska ei. Luo raamit oppijuuteen. Huoltajalle jää nyt ruokahuolto ja välillä oppijan ulkoilmaan opastaminenkin,

Opetetaan ja opiskellaan mahdollisimman paljon etänä ja ollaan levittämättä virusta.

Tämä on meille opettajillekin upea mahdollisuus kehittää omaa työtään.

Tästä jää myös varmasti etäopetuksen vinkkejä meille kaikille jatkoon.

Tsemppiä kaikille opetus- ja opiskelukevääseen!

Kirjoittajat

Erja Sandberg, KT, erityispedagogi
(muut kirjoitukseni: katso blog)
Jari Laru, KT,
yliopistonlehtori
Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta

Aloita keskustelu

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *